CONCEPT IJ FERRARI KUNSTWERK James Dean stierf in 1955/verongelukte in zijn Porsche 550 Spyder (hij noemde de Porsche Little Bastard). Deze auto is een collector’s item geworden, vanwege Dean die erin stierf. Als de ferrari niet in het IJ was gestort, dan was dit ook nooit een onderwerp van gesprek geweest. Het gaat hier dus om een betekenis of waarde die aan de spyder of de ferrari is toegedicht, enkel en alleen omdat het transmuteert/een andere gedaante heeft gekregen, maar ook haar functie heeft verloren als auto. George Barris kocht het wrak van de Spyder en wilde de onderdelen aan fans verkopen, maar de chauffeur die de wagen moest afladen werd erdoor verpletterd doordat de takel kabel brak. Je ziet dat hier een heel verhaal uit gedestileerd is. Dat is precies hetzelfde bij de ferrari: het uiteindelijke hebben van de auto is niet mijn streven, maar het gaat om de eindeloze stroom aan mogelijkheden en gedachten betreffende die auto. Het is het verhaal wat ik hier creëer, waardoor het object alleen maar mystieker, interessanter, boeiender wordt. Dat is waar ik me voor interesseer. ”It’s a story the car creates.”

Photos Ferrari Mondial exhibited in garage Lithuania by Linas, 2022

Concept IJ Ferarri kunstwerk by Feike Otto van der Zee, 2020
Artist Feike Otto van der Zee

CONCEPT IJ FERRARI ARTWORK James Dean died in 1955 / crashed in his Porsche 550 Spyder (he called his Porsche Little Bastard). The Spyder became iconic because of Dean who died in it. If the Ferrari had not been dumped in the IJ, this would never have been a topic of discussion. This is therefore a meaning or value attributed to the spyder or the ferrari, simply because of its transmutation: it has taken on a different shape, but has also lost its function as a car. George Barris bought the wreck from the Spyder and wanted to sell the parts to fans, but it crushed the driver who had to unload the car because the hoist cable broke. You can see that a whole story has been distilled from this. That is exactly the same with the Ferrari: the ultimate possession of the car is not my aim, but it is about the endless flow of possibilities and thoughts concerning that car. It is the story I create, which only makes the object more mystical, more interesting, more fascinating. That’s what I’m interested in. “It’s a story the car creates.”

 

 

Concept IJ Ferrari Artwork by Feike Otto van der Zee, 2020

Photos Ferrari Mondial exhibited in garage Lithuania by Linas, 2022

CONCEPT IJ FERRARI KUNSTWERK James Dean stierf in 1955/verongelukte in zijn Porsche 550 Spyder (hij noemde de Porsche Little Bastard). Deze auto is een collector’s item geworden, vanwege Dean die erin stierf. Als de ferrari niet in het IJ was gestort, dan was dit ook nooit een onderwerp van gesprek geweest. Het gaat hier dus om een betekenis of waarde die aan de spyder of de ferrari is toegedicht, enkel en alleen omdat het transmuteert/een andere gedaante heeft gekregen, maar ook haar functie heeft verloren als auto. George Barris kocht het wrak van de Spyder en wilde de onderdelen aan fans verkopen, maar de chauffeur die de wagen moest afladen werd erdoor verpletterd doordat de takel kabel brak. Je ziet dat hier een heel verhaal uit gedestileerd is. Dat is precies hetzelfde bij de ferrari: het uiteindelijke hebben van de auto is niet mijn streven, maar het gaat om de eindeloze stroom aan mogelijkheden en gedachten betreffende die auto. Het is het verhaal wat ik hier creëer, waardoor het object alleen maar mystieker, interessanter, boeiender wordt. Dat is waar ik me voor interesseer. It’s a story the car creates.”

Photo Ferrari Mondial exhibited in garage Lithuania by Linas, 2022
Concept IJ Ferrari kunstwerk by Feike Otto van der Zee, 2020

CONCEPT IJ FERRARI ARTWORK James Dean died in 1955 / crashed in his Porsche 550 Spyder (he called his Porsche Little Bastard). The Spyder became iconic because of Dean who died in it. If the Ferrari had not been dumped in the IJ, this would never have been a topic of discussion. This is therefore a meaning or value attributed to the spyder or the ferrari, simply because of its transmutation: it has taken on a different shape, but has also lost its function as a car. George Barris bought the wreck from the Spyder and wanted to sell the parts to fans, but it crushed the driver who had to unload the car because the hoist cable broke. You can see that a whole story has been distilled from this. That is exactly the same with the Ferrari: the ultimate possession of the car is not my aim, but it is about the endless flow of possibilities and thoughts concerning that car. It is the story I create, which only makes the object more mystical, more interesting, more fascinating. That’s what I’m interested in. It’s a story the car creates.”

Hope for Happiness by London based artist Roza Horowitz, 2020

CONCEPT KUNSTWERK IJ FERRARI

CONCEPT KUNSTWERK IJ FERRARI
Cholame, 1955: de bestuurder van een Porsche 550 Spyder verongelukt. De wagen zelf is total loss.
Er bestaat niettemin grote belangstelling voor het autowrak, dat uiteindelijk wordt verkocht aan car customizer George Barris. Vanwaar zijn interesse? Achter het stuur had James Dean gezeten. Toen de chauffeur van de takelwagen op het punt stond de Porsche – door Dean ‘Little Bastard’ genoemd – af te laden, brak de kabel en werd de man bijkans door de vierwieler verpletterd.
Amsterdam, 1994: een vuurrode Ferrari Mondial wordt gestolen – de bolide verdwijnt spoorloos. Meer dan een kwart eeuw gaat voorbij, zonder taal of teken van de sportwagen. Dan wordt het wrak bij toeval ontdekt door duikers van de brandweer, op oefening in het IJ. Half in de bodem verzonken, op z’n kop. Wie had de wagen gestolen? Waarom werd-ie in het water geparkeerd? Wie was de oorspronkelijke eigenaar? De Ferrari wordt omgeven met tot de verbeelding sprekende geheimzinnigheid.
De Spyder zou waarschijnlijk op het autokerkhof terechtgekomen zijn, was het niet de wagen geweest waarin Dean zijn einde vond. De Mondial zou zijn geëindigd als een pakketje schroot, ware het niet dat er zoveel mysterie rondom figureert. Beide auto’s kregen een diepere lading en betekenis door hun historie. Daarnaast hebben ze hun functie als vervoermiddel verloren. Noem het een gedaanteverwisseling.
Vandaar mijn campagne om de Ferrari te redden van de slopershamer – dat deel van de missie is met succes volbracht – en er een kunstwerk van te maken. Het verhaal áchter de bolide maakt het object mystiek en boeiend. Door het verhaal kan de materie de gedaante van kunst aannemen. Daar is het mij om te doen: een eindeloze stroom aan gedachten en voorstellingen te creëren. Het gaat om het verhaal. It’s the story the car creates.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
 Hope for happiness by London based artist Roza Horowitz, 2020